lördag 22 oktober 2016

Höst i Visby


Oktober månad och havet håller temperaturen uppe, i rosornas stad blommar det fortfarande.
Efter tre timmar på färjan och ett par timmar i bilen är scenen annorlunda, trädens höstfärgade blad singlar mot marken, utetemperaturen segar sig upp mot några plusgrader och utekrukornas pelargoner bärs nu in till vinterförvaring.
Med bävan väntar jag på kung Bore, hur mycket kyla och snö ska han föra med sig i vinter?