söndag 17 februari 2013

Naturliga tecken


Temperaturen ligger runt 0 grader, takdropp och ny snö om vartannat. "Här gäller det att hänga kvar så länge det går" eller ska man se det från andra sida, som ett frågetecken, "vad är det som händer?"