söndag 25 juli 2010

Ännu en sommarbild


Efter en längre tid med temperaturer runt 30 grader kommer en front med regn, blåst och kalla vindar. Mötet mellan det kalla, varma och fukten skapar dimma som lägger sig precis ovan vattenytan. Kryssningsbåten som ligger på redden förvandlas till en hägring.

söndag 11 juli 2010

Visby hamn sommartid


Det är ett halvt år mellan denna bild och den som jag kallat "vinterdagjämning i Visby", de visar hamnen i Visby i två ytterligheter. Sista veckan i juni är det fortfarande gutar in majoritet, första veckan i juli vänder det. Sedan kommer några hektiska veckor när allt händer. Politikervecka, Stockholmsvecka, Medeltidsvecka och några veckor utan namn. I slutet av augusti tar måsar och andra sjöfåglar över badstränderna igen, i Visby är gutarna åter i majoritet. Årets turistsäsong är över, nu förbereder man nästa.